Neuroscience for kids

Ideą projektu Neuroscience for kids jest popularyzacja neuronauki wśród namłodszych - uczniów  szkół podstawowych (klasy od IV-VI). Popularyzacja ta wiąże się nie tylko z dostarczeniem niezwykle   cennej wiedzy na temat mózgu w sposób przystępny dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych,   ale przede wszystkim zorientowana jest na zainspirowanie oraz zainteresowanie uczniów tematem   układu nerwowego oraz higieny życia codziennego, przejawiającej się poprzez troskę o własny   organizm, rytm dobowy, sen czy odpowiednią profilaktykę żywieniową. Programem warsztatów   zostają objęte przede wszystkim szkoły znajdujące się poza terenem miasta Kraków. Wybór ten   podyktowany jest dobrem uczniów, którzy ze względu na odległość, a co za tym idzie często   ograniczone możliwości dojazdu do głównych ośrodków naukowych, nie mają sposobności   uczestniczenia w takich wydarzeniach edukacyjnych jak np. Noc Biologów. Wydarzenia takie, poprzez   naukę i zabawę, ukierunkowane są na rozbudzanie naukowej ciekawości wśród najmłodszych. Projekt   Neuroscience for kids związany jest z ideą szerzenia wiedzy także poza murami uczelni.

Zeszłoroczna edycja projektu Neuroscience for kids (rok akademicki 2014/2015) cieszyła się ogólnym   powodzeniem, zarówno wśród uczniów jak i dyrekcji poszczególnych szkół. Członkowie Koła   przeprowadzili warsztaty w szkołach podstawowych na terenie Skawiny, Radziszowa i Wieliczki.