Koło Neuronaukowców Neuronus oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w maju 2008 roku. Wykrystalizowało się spośród grona organizatorów I Ogólnopolskiej Neurokonferencji Studenckiej. Od początku działalności jego członkowie popularyzują wiedzę o neurobiologii i promują ideę współpracy i porozumienia oraz rozwijają kontakty między studentami europejskich ośrodków akademickich poprzez liczne projekty, m.in. wymianę ze studentami z Węgier. Flagowym przedsięwzięciem koła jest jedna z największych europejskich konferencji naukowych poświęconych neuronauce - Neuronus IBRO & IRUN Neuroscience Forum. Członkowie koła współorganizowali również Szkołę Letnią Visiting Lecture Team Programme IBRO, która odbyła się w dniach 27.06-5.07.2012. Corocznie biorą też udział w Nocy Naukowców i Ogólnopolskiej Nocy Biologów. Najnowsze projekty Koła dotyczą szeroko pojętej popularyzacji neuronauki. Reaktywacja projektu Neuroscience for Kids umożliwia poszerzanie wiedzy o mózgu wśród najmłodszych. Członkowie Koła prowadzą interaktywne warsztaty dla dzieci, zwłaszcza w szkołach, które mają ograniczony dostęp do kreatywnych zajęć pozalekcyjnych. Podstawową formą działalności są cotygodniowe seminaria, które okazjonalnie prowadzone są w postaci wykładów otwartych dla ogółu studenckiej społeczności.